Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 26.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16357906
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 890/2018

w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022”.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.07.2018
Data wejścia w życie:
23.08.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018 - 2022
- :Załącznik - raport z konsultacji społecznych
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4038
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 536/2013


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-07-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-07-2018 08:08:37
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 08-08-2018 13:06:21
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A