Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 306/2018

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - formularz szacowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Emanuel Okoń
Data wytworzenia: 12-07-2018
Kto opublikował: Justyna Mudlaff
Data publikacji: 12-07-2018 14:05:03
Kto zmodyfikował: Justyna Mudlaff
Data ostatniej modyfikacji: 12-07-2018 14:05:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A