Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 304/2018

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla likwidacji podziemnego składu opału przy ul. Rabiańskiej w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zal
- :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 11-07-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 11-07-2018 13:46:22
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 11-07-2018 13:46:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A