Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 301/2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na obsługę serwisową systemu Selwin WEB.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 09-07-2018
Kto opublikował: Marta Faron – Kamińska
Data publikacji: 09-07-2018 12:45:56
Kto zmodyfikował: Marta Faron – Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2018 12:45:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A