Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 300/2018

Urzędu Miasta Torunia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na konserwację dwóch XIX wiecznych tablic informacyjnych, tzw. powodziowych, wskazujących maksymalny poziom wód rzeki Wisły w czasie powodzi, zamieszczonych w przejeździe Bramy Mostowej w Toruniu od strony ul. Bulwaru Filadelfijskiego i w przyziemiu na południowo-zachodniej części elewacji.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
17.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. nr 1 - Program prac konserwatorskich
- :zał. nr 2 - Formularz ofertowy
- :zał. nr 3 - Oświadczenie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Emanuel Okoń
Data wytworzenia: 06-07-2018
Kto opublikował: Bożena Kamińska
Data publikacji: 06-07-2018 11:38:59
Kto zmodyfikował: Bożena Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2018 11:38:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A