Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 112/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Trampolinowy plac zabaw na Barbarce w Toruniu”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :112-siwz
- :112-umowa
- :112-tabela wynagrodzenia
- :112-załącznik do umowy
- :112-projekt
- :112-przedmiar
- :112-stwiorb
- :112_uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 06-07-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 06-07-2018 09:37:57
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2018 09:37:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A