Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 299/2018

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy 5 (pięciu) szt. radiotelefonów przenośnych w wersji analogowo-cyfrowej.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
11.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :załączniknr1-formularz ofertowy
- :zał nr 2 - ogłoszenie wyników wyboru
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 04-07-2018
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 05-07-2018 10:25:22
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 17-07-2018 10:25:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A