Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 298/2018

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Winnica 57 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kazimierz Cetkowski
Data wytworzenia: 04-07-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 04-07-2018 11:50:15
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 04-07-2018 11:50:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A