Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314247
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 297/2018

Wydział Inwestycji i remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie instalacji wewnętrznej linii zasilającej (wlz) w budynku Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
03.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :mapa sytuacyjna
- :opis techniczny
- :rzut parteru - fragment
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Krzysztof Spaliński
Data wytworzenia: 03-07-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 03-07-2018 08:47:03
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2018 08:47:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A