Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314406
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 296/2018

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wsparcie eksperckie w sprawach związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i przesyłu, wycinką drzew oraz poszukiwaniem następców prawnych właścicieli nieruchomości.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wzór umowy
- :wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 02-07-2018
Kto opublikował: Tomasz Kamiński
Data publikacji: 02-07-2018 15:39:34
Kto zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data ostatniej modyfikacji: 12-07-2018 15:39:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A