Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314337
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 294/2018

Urzędu Miasta Torunia Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny za wykonanie i dostarczenie tablic - FORTECZNY SZLAK TWIERDZY TORUŃ (zgodnie z załączonym projektem) wraz z montażem.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał. nr 1 - Projekt graficzny tablicy
- :zał. nr 2 - Projekt techniczny stelaża wraz z mocowaniem tablicy
- :zał. nr 2 - Projekt techniczny stelaża wraz z mocowaniem tablicy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Emanuel Okoń
Data wytworzenia: 02-07-2018
Kto opublikował: Bożena Kamińska
Data publikacji: 02-07-2018 14:56:13
Kto zmodyfikował: Bożena Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 02-07-2018 14:56:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A