Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314367
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 111/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę i dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego wyposażenia do świetlicy: część 1 – sprzęt multimedialny (projektor, ekran), cześć 2 - meble (stoły, krzesła)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.07.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy_cz1
- :wzor_umowy_cz2
- :zal_do_wzoru_umowy_cz1
- :zal_do_wzoru_umowy_cz2
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 02-07-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 02-07-2018 08:58:52
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 22-08-2018 08:58:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A