Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314253
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 293/2018

Urząd Miasta Torunia ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi: 1) audytu rekompensaty ex-post za 2017 r. dla spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu z tytułu wykonywania zadań własnych gminy na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 178/15 z dnia 29 października 2015 r.; 2) audytu – polegającego na zweryfikowaniu zasad alokacji kosztów na podstawie obowiązującego systemu rachunkowości w Spółce, w zakresie podziału kosztów wspólnych (pośrednich, ogólnozakładowych) dotyczących poszczególnych działalności, w tym odbioru i zagospodarowania odpadów.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Komplet załączników do ogłoszenia (archiwum .zip)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Kossakowska
Data wytworzenia: 29-06-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 29-06-2018 23:32:59
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2018 23:32:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A