Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 291/2018

Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę szkoleniową metodyką design thinking przewidzianą na 4 spotkania po 3 godziny w 2018 roku: 20 lipca, 31 sierpnia, 5 października i 15 listopada dla ok. 15 osób (tematyka dot. jakości powietrza)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
07.06.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 29-06-2018
Kto opublikował: Dorota Sopyła
Data publikacji: 29-06-2018 13:41:32
Kto zmodyfikował: Dorota Sopyła
Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2018 13:41:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A