Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675996
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 6/2018

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Agnieszka Waszak
Data wytworzenia: 26-06-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 26-06-2018 01:40:52
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-06-2018 01:43:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A