Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314369
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 109/2018

Przetarg nieograniczony na budowę drogi pieszo – rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, etap II – zagospodarowanie terenów przyległych .

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :109_siwz_25_06
- :109_umowa_25_06
- :109_zal_do_umowy_25_06
- :109_taab_wynagr_25_06
- :109_zal_starotorunska_25_06
- :109_ogl_zmiana_06_07
- :109_siwz_zmiana_06_07
- :109_otwarcie_ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-06-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-06-2018 08:50:14
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 25-06-2018 08:50:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A