Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 107/2018

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – część II w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :107_siwz_25_06
- :107_umowa_25_06
- :107_br.sanit_25_06
- :107_br.elektr_25_06
- :107_gaz_25_06
- :107_opis&stwiorb_25_06
- :107_rewizja_do_proj_bud_br.sant_25_06
- :107_wyrys_z_proj_bud_25_06
- :107_aneks_do_proj_bud_25_06
- :107_analiza_tech_handl_br.elektr_25_06
- :107_tabela_wynagr
- :107_zal_do_umowy
- :107_otwarcie_ofert_10_07
- :107_uniewaznienie_01_08
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-06-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-06-2018 08:16:07
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 25-06-2018 08:16:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A