Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 92/2018

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w XIV sektorze - Czerniewice w Toruniu na lata 2018- 2021

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :92_siwz_19_06
- :92_form_ofert_19_06
- :92_opis_sektora_14_19_06
- :92_sek14_19_06
- :92_umowa_19_06
- :92_zmiana_umowa_21_06
- :92_otwarcie_ofert
- :92_informacja_o_wyborze_06_07
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 19-06-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 19-06-2018 15:51:13
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 15:51:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A