Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480425
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2018

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap I.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :95_siwz_08_06
- :95_ogl_uzp_08_06
- :95_umowa_08_06
- :95_zal_do_umowy_08_06
- :95_tabel_wynagr_rycz_08_06
- :95_anek_do_proj_08_06
- :95_br_bud_08_06
- :95br_elekt_08_06
- :95_br_sanit_08_06
- :95_przedm_08_06
- :95_stwiorb_08_06
- :95_odpow_na_pytania_18_06
- :95_odpow_na_pytania_21_06
- :95_otwarcie_ofert_25_06
- :95_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 08-06-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 08-06-2018 15:34:41
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 08-06-2018 15:42:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A