Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2018

Przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :97_siwz
- :97-wzór umowy
- :97-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :97-opis PFU_1
- :97-PFU_2
- :97_przedmiar
- :97_mopr_plan zagospodarowania_4
- :97_PFU_parter-5
- :97-PFU_piętro_6
- :97_instr. bezp. p.poz
- :97-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 07-06-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 07-06-2018 10:19:32
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 27-06-2018 10:50:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A