Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12675318
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 84/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn. Część 1: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Dziewulskiego 41 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia i budową placu zabaw. Część 2:. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia w sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu. Część3: Zewnętrzne schody ewakuacyjne, koncepcja sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
25.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :84_siwz_25_05
- :84_umowa_cz2_25_05
- :84_umowa_cz1_25_05
- :84_umowa_cz3_25_05
- :84_zal_cz1_ppozszp31_25_05
- :84_zal_cz2_ppoz3lo_25_05
- :84_zal_cz3_ppoz_zszeeim_25_05
- :84_jedz_25_05
- :84_siwz_zmiana
- :84_formularz_ofertowy_dodatkowe_info_haslo_progr_szyfr
- :84_uniewaznienie_brak_ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 25-05-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 25-05-2018 14:50:50
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018 15:01:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A