Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 81/2018

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy od strony dziedzińca w budynku B Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :81-siwz
- :81-umowa
- :81-tabela wynagrodzenia
- :81-PFU
- :modyfikacja_siwz_30_05
- :formularz_ofertowy_NOWY_30_05
- :uniewaznienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 21-05-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 21-05-2018
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 21-05-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A