Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.01.2021

Liczba wejść na stronę: 14480573
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 2/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu - informuje, że wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni zastępczej nr 3a zlokalizowanej na terenie ujęcia wody "Czerniewice" w Toruniu, na działce nr 378, obręb 76 Toruń.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.05.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
19.05.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Władysław Kołybski
Data wytworzenia: 02-05-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 02-05-2018 15:48:44
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 02-05-2018 15:51:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A