Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 25.05.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 855/2018

w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na stałe obwody głosowania.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.04.2018
Data wejścia w życie:
19.04.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 2427
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-04-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-04-2018 10:32:55
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 27-04-2018 14:26:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A