Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019

Liczba wejść na stronę: 9166596
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 73/2018

Wydział Ochrony Ludności, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 33 kamer oraz 18 uchwytów słupowych do kamer.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.02.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 14-02-2018
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 14-02-2018 09:43:32
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 14-02-2018 09:43:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A