Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - nowy termin składania ofert: 16.03.2018

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :14-siwz
- :14-wzór umowy
- :14-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :14-zał do umowy
- :1_achitektura pb
- :2_architektura pw
- :3_detal pb
- :4_drogi pb
- :5_elektryka pb
- :6_elektryka pw
- :7_inst. elektryczne
- :8_inst sanit wew pw
- :9_inst sanit zew pw
- :10_inwentaryzacja
- :11_konsrtukcja pb
- :12_konstrykcja pw
- :13-ppoz
- :14_program konserwatorski
- :15_przedmiary
- :16_sanitarne pb
- :17_wnetrza
- :18_węzeł cieplny
- :14_odp. na pytania-1
- :14-modyfikacja siwz_termin
- :14-zm. ogłoszenia_termin
- :14-modyfikacja siwz_opis przedmiotu
- :14-załącznik- lokalizacja pomnika
- :14-nowy wzór umowy
- :ogloszenie_zmiana
- :14-ogl o zmianie-wersja doc
- :14-zestawienie ofert
- :14_infromacja o wyborze oferty
- :14- zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 14-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 14-02-2018 09:15:08
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-05-2018 09:15:08
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A