Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2018

Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :10-siwz
- :10-wzór umowy
- :10-tabela wynagrodzenia ryczałtowego
- :10-zał do umowy
- :zał do siwz
- :10-zestawienie ofert
- :10-unieważnienie
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 14-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 14-02-2018 09:11:13
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2018 09:11:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A