Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 7/2018

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w 14 sektorach w Toruniu na lata 2018- 2021

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :7_sektor_I_plan_13_02
- :7_opis_sektorow_13_02
- :7_siwz_13_02
- :7_sektor_II_plan_13_02
- :7_sektor_III_plan_13_02
- :7_sektor_IV_plan_13_02
- :7_sektor_V_plan_13_02
- :7_sektor_VI_plan_13_02
- :7_sektor_VII_plan_13_02
- :7_sektor_VIII_plan_13_02
- :7_sektor_IX_plan_13_02
- :7_sektor_X_plan_13_02
- :7_sektor_XI_plan_13_02
- :7_sektor_XII_plan_13_02
- :7_sektor_XIII_plan_13_02
- :7_sektor_XIV_plan_13_02
- :7_wzor_umowy_13_02
- :7_jedz_13_02
- :7_formularz_ofertowy_zal_2
- :7_otwarcie_ofert
- :7_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 13-02-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 13-02-2018 15:15:16
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2018 15:15:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A