Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 69/2018

Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu uprzejmie informuje, że nosi się z zamiarem zakupu mebli biurowych do przyszłej siedziby Punktu Informacyjnego UMT.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
13.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Teresa Jankowicz
Data wytworzenia: 13-02-2018
Kto opublikował: Edward Mazur
Data publikacji: 13-02-2018 07:58:59
Kto zmodyfikował: Edward Mazur
Data ostatniej modyfikacji: 23-02-2018 07:58:59
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A