Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 68/2018

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy pl. Św. Katarzyny 8 w Toruniu.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
22.02.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :rzut I piętra
- :rzut II piętra
- :rzut parteru
- :rzut piwnicy
- :zjęcie nr 1
- :zdjęcie nr 2
- :zdjęcie nr 3
- :zdjęcie nr 4
- :zdjęcie nr 5
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Wydział Inwestycji i Remontów
Data wytworzenia: 12-02-2018
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 12-02-2018 15:15:49
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2018 15:15:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A