Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7880804
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją producenta wyposażenia dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :20_JEDZ
- :20_siwz
- :20_wzór umowy
- :20_zał nr 1 do siwz
- :20_zał nr 1a do siwz
- :20-modyfikacja siwz_nowy zal nr 1
- :20-nowy zal nr 1 do siwz
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 12-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 12-02-2018
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A