Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 11/2018

Przetarg nieograniczony na druk materiałów poligraficznych ( wraz z dostawą) na potrzeby działań związanych z realizacją konsultacji społecznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :11_siwz_9_02
- :11_umowa_cz_a_9_02
- :11_umowa_cz_b_9_02
- :11_umowa_cz_c_9_02
- :11_umowa_cz_d_9_02
- :11_odpowiedzi_na_pytania_14_02
- :11_otwarcie_ofert_19_02
- :11_informacja_o_wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Janusz Majewski
Kto wytworzył: Janusz Majewski
Data wytworzenia: 09-02-2018
Kto opublikował: Janusz Majewski
Data publikacji: 09-02-2018 15:21:07
Kto zmodyfikował: Janusz Majewski
Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2018 15:21:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A