Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 65/2018

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, dot. modernizacji osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego, prosi o podanie ceny brutto na dostawę 12 kamer

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
09.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
17.02.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 09-02-2018
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 09-02-2018 12:38:18
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 09-02-2018 12:38:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A