Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2018

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMT przy ul. Batorego 38-40 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :16_siwz
- :16- wzór umowy
- :1_dokumentacja_sanitarna
- :2_dokumentacja_budowlana
- :3_dokumentacja_elektryczna
- :tabela wynagrodzenia
- :zal_do_wzoru_umowy
- :16-zestawienie ofert
- :16-wybór najkorzystniejszej oferty
- :16-ogl o zawarciu umowy
- :16-zm ogloszenia o zawarciu umowy_nazwa wykonawcy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data wytworzenia: 09-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 09-02-2018 09:55:48
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-04-2018 09:55:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A