Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2018

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac) uwaga: nowy termin składania ofert: 22.02.2018

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
09.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :13_siwz
- :13- wzór umowy
- :zal1_do_wzoru_umowy
- :zal2_do_wzoru_umowy
- :zal3_do_wzoru_umowy
- :13-ogl-zmiana terminu składania ofert
- :13-siwz zmiana termin
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT
- :zmiana_siwz_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT
- :odpowiedzi_na_pytania_20_02
- :zestawienie ofert
- :13-unieważnienie postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data wytworzenia: 09-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 09-02-2018 09:45:24
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018 09:45:24
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A