Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 19/2018

Przetarg nieograniczony na nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
08.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :19_siwz
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
- :19_odp. na pytania
- :19-modyfikacja siwz
- :19-zm ogłoszenia
- :odpowiedzi_na_pytania_20_02
- :ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT
- :zmiana_siwz_NOWY_TERMIN_SKLADANIA_OFERT_02_03
- :19-zestawienie ofert
- :19-informacja o unieważnieniu postępowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WBiPF
Data wytworzenia: 08-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 08-02-2018 14:53:19
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 13-03-2018 14:53:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A