Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 58/2018

Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się o złożenie oferty na wykonanie robót branży elektrycznej w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :przedmiar elektryczny
- :projekt branży elektr. i nisoprąd.
- :specyfikacja robót - elektr.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 06-02-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 06-02-2018 13:50:26
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2018 13:50:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A