Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 57/2018

Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się o złożenie oferty na wykonanie robót branży niskoprądowej i elektrycznej w tym m.in.: SSWiN, KD, CCTV, WI-FI, system rezerwacji, itp. w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :przedmiar elektryczny i niskoprądowy
- :dodatkowy opis instalacji niskopr.
- :projekt branży elektr. i niskoprąd.
- :specyfikacja robót
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 06-02-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 06-02-2018 13:46:19
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2018 13:46:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A