Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 56/2018

Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się o złożenie oferty na wykonanie robót branży niskoprądowej (instalacja pożarowa i komputerowa) w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :przedmiar SAP i LAN
- :dodatkowy opis instalacji ppoż.
- :projekt b. elektr. i niskoprądowej
- :projekt SAP
- :specyfikacja robót
- :Ekspertyza pożarowa
- :Odpowiedzi na pytania 1
- :uzg ppoz sanit3
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Marcin Maksim
Kto wytworzył: Sławomir Wiśniewski
Data wytworzenia: 06-02-2018
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 06-02-2018 13:41:37
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 13-02-2018 13:41:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A