Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7880833
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 55/2018

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do składania ofert na usługę wykonania filmu promocyjnego

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
06.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 06-02-2018
Kto opublikował: Małgorzata Ptaszek
Data publikacji: 06-02-2018
Kto zmodyfikował: Małgorzata Ptaszek
Data ostatniej modyfikacji: 06-02-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A