Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 6/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Adaptacja Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul. Gen. Sowińskiego 9-11 w Toruniu - II etap”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :JEDZ-wypelnia wykonawca
- :zal2_ramowy scenariusz ekspozycji
- :zal3_regionalne_zasady_i_standardy_kształtowania_łaadu
- :zal4_krajowy_plan_działan_
- :zal5_finansowanie_termomodernizacji_budynkow
- :zal6_standardy_kształtowania_ladu_przestrzennego
- :zp_6_zal_7_1
- :zp_6_zal_7_2
- :zp_6_zal_7_3
- :zp_6_zal_7_4
- :zp_6_zal_7_5
- :zp_6_zal_7_6
- :zp_6_zal_7_7
- :zp_6_zal_7_8
- :odpowiedzi_na_pytania_08_02
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 01-02-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 01-02-2018 09:59:36
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2018 09:59:36
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A