Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 9/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn: „Wentylacja mechaniczna hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu.”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
01.02.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :9_siwz
- :9-umowa
- :9_materiały wyjściowe
- :9-JEDZ
- :zal do siwz 2
- :zał do siwz 2a
- :zał do siwz 3
- :zał do siwz 4
- :9_odp. na pytania_2_03
- :zestawienie ofert
- :9_wybór oferty
- :9-zawarcie umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: WIiR
Data wytworzenia: 01-02-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 01-02-2018 09:09:17
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018 09:09:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A