Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 2/2018

Petycja w sprawie przebudowy nawierzchni ulicy Podmurnej

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :odp petycja
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: wgk
Kto wytworzył: Michał Sypniewski
Data wytworzenia: 19-01-2018
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 19-01-2018 12:36:38
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018 12:15:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A