Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 5/2018

Przetarg nieograniczony na wyłonienie zarządcy miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :siwz
- :wzor_umowy
- :opis działań _zalacznik
- :formularz_ofertowy
- :JEDZ-wypelnia wykonawca
- :odpowiedzi_na_pytania_19_02
- :zestawienie ofert
- :infomacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
- :ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Kamila Góral
Kto wytworzył: WP
Data wytworzenia: 18-01-2018
Kto opublikował: Kamila Góral
Data publikacji: 18-01-2018 10:47:34
Kto zmodyfikował: Kamila Góral
Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2018 10:47:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A