Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
17.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :1-siwz
- :1-wzór umowy
- :1-tabela wynagrodzenia
- :1-załączniki do umowy
- :1-aneks do proj. budowlanego
- :2-arch aranzacja
- :3-arch detale
- :4-arch elewacje
- :5-arch przekroje
- :6-arch rozbiorka
- :7-arch rzuty
- :8-inst. co i ct
- :9-inst. dso
- :10-inst. elektryczne
- :11-inst. kd
- :12-inst. lan
- :13-inst. sap
- :14-inst. wentylacji
- :15-inst. wod-kan
- :16-inst. cctv
- :17-inst. bms
- :18-konstrukcja
- :19-opis arch
- :20-pzt arch opis
- :21-pzt arch
- :22-pzt drogi
- :23-pzt przylacza
- :24-specyfikacje
- :25-przedmiary
- :26-opis cctv errata
- :zestawienie ofert
- :1-wybór oferty
- :1-zawarcie umowy
- :1-korekta ogłoszenia o zawarciu umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: CNMW
Kto wytworzył: CNMW
Data wytworzenia: 17-01-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 17-01-2018 12:44:16
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 23-08-2018 12:44:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A