Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 16/2018

Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku z planowanym zamówieniem publicznym o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie konserwacji oraz napraw urządzeń alarmowych miejskiego systemu ostrzegania alarmowania w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
20.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 12-01-2018
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 12-01-2018
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 12-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A