Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 14/2018

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na demontaż, przewiezienie i złożenie w magazynie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego obszaru Zespołu Staromiejskiego Torunia.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
12.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
19.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :załącznik nr 1
- :załącznik nr 2
- :załącznik nr 3
- :załącznik nr 4
- :załącznik nr 5
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: WGK
Data wytworzenia: 12-01-2018
Kto opublikował: Krzysztof Nowacki
Data publikacji: 12-01-2018
Kto zmodyfikował: Krzysztof Nowacki
Data ostatniej modyfikacji: 12-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A