Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 9/2018

Wydział Ochrony Ludności urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na całodobowe świadczenie w roku 2018 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolnożyjących (dzikich) zakłócających porządek publiczny lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
13.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Mitręga
Data wytworzenia: 08-01-2018
Kto opublikował: Anna Białecka
Data publikacji: 08-01-2018
Kto zmodyfikował: Anna Białecka
Data ostatniej modyfikacji: 08-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A