Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 16.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11111130
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 1/2018

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2018 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.01.2018
Data wejścia w życie:
03.01.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Zarządzenie PMT 36/2018
Zarządzenie PMT 76/2018
Zarządzenie PMT 99/2018
Zarządzenie PMT 164/2018
Zarządzenie PMT 215/2018
Zarządzenie PMT 245/2018
Zarządzenie PMT 266/2018
Zarządzenie PMT 322/2018
Zarządzenie PMT 347/2018
Zarządzenie PMT 371/2018
Zarządzenie PMT 394/2018
Zarządzenie PMT 400/2018
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Aneta Pietrzak
Data wytworzenia: 03-01-2018
Kto opublikował: Ewa Zoch
Data publikacji: 05-01-2018 09:23:55
Kto zmodyfikował: Ewa Zoch
Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2018 09:24:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A