Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8704524
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 4/2018

Wydział Architektury i Budownictwa zaprasza do złożenia ofert na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta Torunia w roku 2018

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Adam Popielewski
Data wytworzenia: 03-01-2018
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 03-01-2018
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2018
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A